Posted by & filed under Avanture u Srbiji.

 

Remek delo prirode u istočnoj Srbiji

 

 

Putem kroz atraktivnu Đerdapsku klisuru, uz Dunav pored tvrđave Golubac, te kroz Donji Milanovac, stižemo u selo Vratna posle kog se nalazi istoimeni manastir iz 14 veka, kao i čuvene Vratanjske kapije ili kamene preprasti (prirodni mostovi).

Jedan za drugim duž reke Vratne nanizana su tri kamena mosta nad istim rečnim tokom, na samo 3 km i predstavljaju jedinstvenu pojavu u svetu. Prerasti su relativno retka i uvek atraktivna pojava, a njihovo postojanje na reci Vratni, je fenomen gde se na malom prostoru mogu pratiti vrlo različite pojave i oblici reljefa, ali i druge prirodne vrednosti, pre svega retke biljne i životinjske vrste, koje su u ovako specifičnim staništima našle uslove za opstanak.

Treći most je najudaljeniji, ali u njegovoj blizini otkrivene su tri do sada neistražene pećine, a reč je o „pravim draguljima prirode“, dok detaljna istraživanja ovih pećina tek predstoje. U rezervatu Vratne nalaze se i retka stada muflona i krda jelena lopatara.

 

 

 

 

Na nekoliko kilometara severno od Vratanjskih kapija, idući stazama skoro pa divlje prirode, dolazi se do kompleksa pećina i kanjona reke Biger. Sa svojim izvorištem na Ciganskom groblju, u svom vodotoku prima nekoliko manjih pritoka i u reonu Trailov šot ponire u istoimenu pećinu, poznatu u narodu ”pećina koja grmi”

 

 

http://anta019.blogspot.com/2015/12/kanjon-reke-biger.html

 

 

Ukupna dužina staze (odlazak i povratak) je oko 10 kilometara, sa neznatnom visinskom razlikom.