Posted by & filed under Avanture u Srbiji.

 

Borački krš (515m) se prostire sa leve strane Boračke reke, desne pritoke Gruže, na površini od 52 hektara. Ovaj redak reljefni fenomen čini stenoviti i razriveni deo vulkanskog masiva Ješevca. Delovanjem spoljašnjih sila (vode, vetra i topote) od eruptivnih stena dacita i andezita stvoreni su neobični erozivni mikrooblici reljefa – takozvani glavuci – kojih ima ih u raznim oblicima poput piramide, kupe, stubova, kule, igle, tornjeva, ploča i nazupčenih
grebena.

639291999414861

 

Na obodu Boračkog krša vidljivi su ostaci slavnog srednjovekovnog grada Borača.

Predpostavlja se da su gradnju ovog utvrđenja započeli Vizantijci, a da je bio dovršen u doba prvih Nemanjića. Prvi put se pominje 1219. godine u prvoj “Žičkoj povelji”, a procvat je doživeo u vreme kneza Lazara i despota Đurđa Brankovića.

Detalji za ljubitelje istorije: Gradnju ovog utvrđenja započeli su Vizantinci, a završili Nemanjići. Kao grad, prvi put je spomenut 1219. godine, a procvat doživljava u vreme kneza Lazara, i despota Đurđa Brankovića. Borač je tada, po nekim podacima, imao četiri hiljade stanovnika, mnogo više od ondašnjeg Londona. Prvi put grad Borač pominje se u “Žičkoj povelji” Posle Kosovske bitke 1389. godine, tokom jeseni, snage kraljevine Mađarske, predvođene Žigmundom Luksemburškim su upale u Srbiju. Tada su pored ostalih gradova osvojili i Borač.

Mađari su nakon gubitka Borača ponovo osvojili ovaj grad 1397. godine. Nakon konačnog proterivanja Mađara, za vreme despotovine, ovde se izdaje jedna vrlo značajna povelja, kojom se potvrđuju povlastice u trgovini Dubrovačke republike u Srbiji. Kada su Turci napali despotovinu, 1438. godine Borač biva zapaljen i razrušen. Nakon Segedinskog mira 1444. godine, Borač se obnavlja, da bi konačno bio uništen 1458. godine. Tvrđava koja je postojala na Boračkom Kršu, imala je dimenzije 150×70 metara.

Grad je porušio Murat II 1438.god. za vreme osvajanja Srbije kada je porušio i grad u Čestinu i dvor despota Stefana Lazarevića u Belom polju.

 

1511051_10152728641779502_23901045_n    1926879_10152728631229502_1779745541_n   639292292748165

 

Do vrha stena vodi laka pešačka staza, sa kog se prostire pogled na Gružansko jezero. Selo Borač je smešteno u senci ovih čarobnih stenovitih formacija usred doline. Etno domaćinstva u selu nude hranu po pristupačnim cenama.

U podnožju Boračkog krša nalazi se crkva sagrađena 1350. godine. Crkva je sa tri strane zaklonjena strmim liticama, a sa četvrte stoletnim lipama, tako da je vidljiva tek kada se dođe do nje. U blizini crkve nalazi se izuzetno retko sačuvano staro groblje na kojem ima spomenika i stećaka (ima ih preko hiljadu) potiču još iz srednjeg veka. U samom selu je očuvan veliki broj starih srpskih kuća sa kraja 19. i početka 20. veka.

U okolini je poznat Borački kamen, koji je zbog svoje karakteristične boje i svetlucavih delova, koristi kao ukrasni kamen u građevinarstvu.

 

639291872748207   639292622748132    639291716081556.