Kanjon reke Panjice i plaže Velikog Rzava

Posted by & filed under Planinarenje u Srbiji.

Foto: Kes Tifran

                   Idemo kanjonom reke Panjice i kupamo se u Velikom Rzavu   Klisura reke Panjice nalazi se na regionalnom putu Arilje – Ivanjica, tačnije kod sela Dobrača, 22 km od Arilja i glavni je biser ovoga kraja. Naše pešačenje kreće upravo iz pomenutog sela. Po izlasku iz… Read more »

Klisura reke Gradac

Posted by & filed under Planinarenje u Srbiji.

                                                     Reka Gradac           Gradac je reka ponornica koja izvire ispod planine Povlen, a posle nekoliko kilometara ponire i ponovo izbija kod sela Bogatića, poviše manastira… Read more »

Taorska vrela

Posted by & filed under Planinarenje u Srbiji.

                                                     Taorska vrela                Taorska vrela se nalaze na teritoriji grada Valjeva u selu Donji Taor. U podnožju krečnjačkog platoa, na jugoistočnom kraju doline,… Read more »