Posted by & filed under Aktivnosti.

Aktivnosti za decu koje radimo su brojne

 

 

Planinarsko pešačke ture

Dnevne pešačke ture u prirodi su od pet kilometara pa naviše, što zavisi od dečjeg uzrasta, mogućnosti, ali i mesta gde se održava. Cilj ovih tura je da se dođe do planinskog vrha, posle čega se deca osećaju pobednički zato što su uspeli da prepešače određenu rutu na kojoj su, kao najteži deo akcije, savladali uspon. Planinarsko pešačke ture su veoma korisne i kada su u organizovanim grupama (sa trenerima, vodičima, vaspitačima), a bez roditelja, deca se ponašaju odgovornije i skoncentrisani su na cilj. Kopiraju jedni druge kada je u pitanju izdržljivost, istrajnost, volja i ispunjenje zadatka.

 

 

Školice i edukativne akcije

Pored planinarske i alpinističke školice gde uče koja se i kakva oprema koristi, kako se počinje planinarenje, koje i kakve se staze i tereni koriste, deca imaju i druge radionice. Jedna od njih je “preživljavanje” u prirodi – pravljenje “toplog kreveta” i skloništa za bezbedno noćenje, nalaženje pogodnog mesta i pravljenje bivaka od raspoloživog materijala u prirodi. Zatim orjentacija – načini uz pomoć kojih se orjentišemo kako se ne bi izgubili, već ostali na pravom putu. Ekologija – deci se na prvom mestu ističe važnost očuvanja životne sredine, kao i opasnosti koje nastaju od bacanja smeća van mesta predviđenog za đubre. Kampovanje – postavljanje kampa, odnosno šatora na mestu koje je dovoljno ravno i pogodno za postavljanje i noćenje u šatoru, a koje je blizu pijaće vode. Pravljenje logorske vatre, kao i način paljenja bez upaljača i šibice. Ishrana u prirodi – edukacija prepoznavanja jestivog bilja i plodova, kao i načini prirodnog prečišćavanja vode. Speleologija – istraživanje pećina i jama. Streličarstvo – gađanje iz luka i strele. Kreativne radionice i mnoge druge.

 

 

Alpinističke tehnike

Deca uče osnovne alpinističke tehnike za početnike, dok je pravi alpinizam namenjen odraslima.                                                                                Tehnike korišćenja alpinističke opreme imaju višestruku korist i vredno ih je naučiti. One ne služe samo za alpinističko penjanje zbog razonode i bavljenja sportom, već su korisne da se nauče, jer mogu pomoći u spašavanju ili samospašavanju u iznenadnim neželjenim situacijama u gradu ili van grada, kao i pravljenja instalacija za razne potrebe.
Jedna od tehnika je i abzajl, odnosno spuštanje niz uže sa određene litice/visine. I dok su podjednako aktivni mišići celog tela, dete istovremeno razvija sposobnost opažanja i snalaženja na steni ili zidu sa kog se spušta. Deca time praktično uče da prostor u kome se nalaze, pored levo i desno, napred i nazad, ima i gore i dole, što pomaže da se izoštre njihova čula i mašta.

 

 

Sve navedene aktivnosti organizujemo tokom proleća, leta i jeseni, dok su zimske akcije malo ređe. Ako su one putem naše objave i prijave za sve, onda nam možete na mail altionline@gmail.com poslati vaš mail i ime, da vas stavimo na mailing listu i u buduće vam šaljemo naše naredne akcije i programe za decu.

 

Takođe radimo i namenske akcije. Za škole i školske razrede, grupe iz obdaništa ili privatne, u svrhe slavlja, što su najčešće dečji rođendani.

 

 

Korist i dobrobiti:

-deca koja su u kontaktu sa prirodom postižu bolje rezultate na testovima koncentracije i samodiscipline
-deca koja se igraju napolju često imaju bolje motoričke veštine, uključujući koordinaciju, ravnotežu i agilnost i manje bivaju bolesna
-dečja igra na otvorenom je maštovitija i kreativnija, bolje se razvija govor i saradnja
-izlaganje prirodnom okruženju poboljšava kognitivni razvoj: budnost, rezonovanje i observacione veštine
-lakše se suočava sa stresom i nedaćama
-smanjuje se i eliminiše antisocijalno ponašanje: nasilje, maltretiranje, vandalizam kao i bežanje iz škole
-razvija se kreativnost i osećaj jednistva sa svetom oko sebe
-utiče na razvoj mašte i radoznalost i čudjenje, a to je važno za učenje
-javljaju se pozitivniji odnosi prema drugim ljudima
-što su deca manje na otvorenom to se više javljaju problemi sa vidom
.prirodno okruženje stimuliše socijalne interakcije sa decom
-podstiče razvoj autonomije i osećaja samostalnosti