Treking

Posted by & filed under Aktivnosti.

                                           Treking izleti   Hodanje/Hajking/Treking, kao idealan vid rekreacije ili rekreativna aktivnost, podrazumeva hodanje utvrđenim stazama različitih dužina. Može trajati jedan ili više dana, a cilj trekinga je preći put od jednog mesta do drugog… Read more »